V súčasnosti už je k dispozícii nová verzia desktopového GIS systému od Esri – ArcGIS Pro 2.2.

Prináša vyše 180 nových funkcií a vylepšení v základnej aplikácii – 3D scény, symbolika, tlačové zostavy, popisy a anotácie, vektorové tile-y, animácie, práca s tabuľkami, vyskakovacie okná, prostredie ModelBuilder, grafy  ako aj v jej mnohých extenziách – 3D Analyst, Aviation Toolbox, Business Analyst, Nástroje pre kartografiu, Data Interoperability, GeoAnalytics Toolbox, Image Analyst, Maritime Toolbox, Network Analyst, podpora pre WFS, Spatial Analyst, Python, viacužívateľské databázy, CAD/BIM, Data Reviewer, Aviation Airports, Defense Mapping, Maritime Charting, Production Mapping, Utility Network, Workflow Manager.

Novinky okrem iného zahŕňajú:
– Podpora dávkového spracovania v geoprocesných nástrojoch (Batch geoprocessing)
– Podpora formátu Revit pre CAD/BIM údaje
– Pridávanie nových vrstiev priamo do zoznamu vrstiev v mapovom okne metódou Drag-and-Drop z okna prieskumníka / súborového systému
– Priame získanie a prevod súradníc po kliknutí pravým tlačidlom myši do mapového okna
– Tlačidlo pre pozastavenie vykresľovania (Pause Button)
– Možnosť prevzatia mapového obsahu do offline režimu
– Podpora pre priame kopírovanie vybraných záznamov z tabuľky atribútov (Copy Selected) a vloženie do listu MS – Excel
– Podpora vstupných údajov vo formáte Feature Class pre nástroje Select Layer By Attributes / By Location – teda v geoprocesných modeloch už nie je potrebné pripravovať vrstvy pomocou nástroja Make Feature Layer
– Extenzia Data Interoperability zahŕňa systém Feature Manipulation Engine 2018 vrátane podpory všetkých formátov a transformačných funkcií
– Podpora zobrazovanie údajov z WFS služieb už aj pre tabuľky bez geometrie
– Farebné zvýraznenie zmien pri editovaní atribútov v režime bez automatickej aplikácie zmien

– …a v neposlednom rade tiež fakt, že ArcGIS Pro štartuje kratšie, než ArcMap 😉

Úplný zoznam nových funkcií a vylepšení nájdete na stránke What’s new in ArcGIS Pro 2.2.

Ak je pre vás systém ArcGIS Pro nový a chcete sa s ním rýchlo oboznámiť, môžete využiť stránku ako začať s ArcGIS Pro.