ArcGIS Pro je hlavnou desktop aplikáciou v portfóliu produktov Esri.

Ďalší vývoj tejto aplikácie je ovplyvnený troma kritériami :

  • Požiadavky užívateľov
  • Plány ESRI týkajúce sa univerzálnej GIS platformy
  • Technologický progres

Zohľadnením týchto kritérií vznikol plán ďalšieho vývoja ArcGIS Pro. Tu si môžete prečítať najdôležitejšie zmeny, ktoré môžeme očakávať v najbližších verziách.

S prichádzajúcou verziou ArcGIS Pro 2 budú k dispozícii tieto vylepšenia :
– Anotácie – tvorba, správa a editácia geodatabázových anotačných vrstiev v updatovanom formáte
– Mriežky v tlačovom pohľade umožnia zobraziť súradnice v mape v rôznych projekciách
– Interaktívne grafy v tlačovom pohľade s množstvom nastavení
– Pripojenie a zobrazenie WFS služieb a možnosť ich využitia ako vstup do geoprocesných nástrojov
– Full motion video integrované s priestorovými údajmi
– Updaty a nové API pre .NET SDK

V strednodobom horizonte môžeme očakávať nasledovné vylepšenia :
– Utility network – nová generácia geometrickej siete pre utility segment
– Kontrola atribútov – pravidlá pre okamžitú validáciu atribútových hodnôt
– Reporty – tvorba a zdieľanie tabulárnych a grafických reportov na podklade GIS údajov
– Offline webové mapy a vrstvy, ktoré je možné prezerať a editovať v disconnected prostredí
– Nový stereo mód pre prehliadanie snímok
– Real-time streaming umožní živé, dynamické zobrazenie streamovaných údajov
– Animovaná symbolika dodá mape dynamiku (napr. veterné elektrárne, vysielače…)
– Rozšírenie funkcionality pre reprezentácie, priestorovú adjustáciu a topológiu
– Nové rozšírenia : Aviation – Airports and Charting, Defense Mapping, Business Analyst

V dlhodobejšom horizonte nájdeme:
– Animovaná symbolika pre scientific-temporal vizualizácie
– Podpora pre ofsetovú tlač
– tvorba a zdieľanie prezentácií
– tvorba, editácia a manažovanie dimenzií v updatovanom formáte
– Nové rozšírenia : Production Mapping, Maritime – Charting and Bathymetry, Roads and Highways