Tipy

Atribútové pravidlá pre ArcGIS Pro 2.1+

Na úrovni FeatureClass/Tabuľky resp. subtypu v enterprise geodatabáze je možné definovať prostredníctvom Arcade výrazy Calculation alebo Constraint Rules. Calculation rule je možné využiť ak je potrebné na základe atribútov prvku dopočítať iný atribút (rovnakého prvku). Constraint rule je možné využiť ak je potrebné zvalidovať konkrétnu kombináciu hodnôt atribútov prvku. Musí vždy vrátiť True alebo False,    […]

Problém s výkonom pri editácii verzionovaných údajov v SQL Server 2014

U zákazníkov používajúcich SQL Server 2014 (ale aj 2012) ako úložisko priestorových údajov sa môže za určitých okolností prejaviť problém s výkonom pri editácii verzionovaných údajov.   Popis problému: Geometria je uložená v natívnom SQL Server formáte Geometry. Veľmi spomalený Snapping a kreslenie vertexov pri editácii verzionovaných údajov. Problém sa neprejavuje v každej editačnej verzii.    […]

Ako zistím koľko kreditov bude stáť analýza ešte pred jej spustením na ArcGIS.com?

ArcGIS Online (Organization) umožnuje už pred spustením analýzy skontrolovať koľko kreditov bude analýzou spotrebovaných: Vo widgete pre konfigurovanie analýzy je tlačidlo „Show credits“. To isté sa dá zistiť aj prostredníctvom API k týmto službám, pokiaľ by sa spúšťali z inej aplikácie. Príklad: Obohatenie polygónov roztriedených podľa PSČ o štatistické údaje z roku 2015 – pre jednotlivé vekové skupiny    […]

Aktualizácia štatistík a prebudovanie indexov pre vybrané tabuľky v SQL Server

V prostrediach geodatabáz, kde dochádza k intenzívnej editácii údajov, je potrebné pravidelne aktualizovať databázové štatistiky a prebudovať indexy.   Upozornenie: Prebudovanie indexov je prostredí SQL Serveru náročná operácia, ktorá má vplyv na prácu používateľov a preto ju vykonávajte len v čase odstávky systému. V príklade je prebudovanie indexov zakomentované, pretože môže blokovať prácu používateľov. Aktualizácia štatistík    […]

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com