Tipy

Problém s výkonom pri editácii verzionovaných údajov v SQL Server 2014

U zákazníkov používajúcich SQL Server 2014 (ale aj 2012) ako úložisko priestorových údajov sa môže za určitých okolností prejaviť problém s výkonom pri editácii verzionovaných údajov.   Popis problému: Geometria je uložená v natívnom SQL Server formáte Geometry. Veľmi spomalený Snapping a kreslenie vertexov pri editácii verzionovaných údajov. Problém sa neprejavuje v každej editačnej verzii.    […]

Ako zistím koľko kreditov bude stáť analýza ešte pred jej spustením na ArcGIS.com?

ArcGIS Online (Organization) umožnuje už pred spustením analýzy skontrolovať koľko kreditov bude analýzou spotrebovaných: Vo widgete pre konfigurovanie analýzy je tlačidlo „Show credits“. To isté sa dá zistiť aj prostredníctvom API k týmto službám, pokiaľ by sa spúšťali z inej aplikácie. Príklad: Obohatenie polygónov roztriedených podľa PSČ o štatistické údaje z roku 2015 – pre jednotlivé vekové skupiny    […]

Aktualizácia štatistík a prebudovanie indexov pre vybrané tabuľky v SQL Server

V prostrediach geodatabáz, kde dochádza k intenzívnej editácii údajov, je potrebné pravidelne aktualizovať databázové štatistiky a prebudovať indexy.   Upozornenie: Prebudovanie indexov je prostredí SQL Serveru náročná operácia, ktorá má vplyv na prácu používateľov a preto ju vykonávajte len v čase odstávky systému. V príklade je prebudovanie indexov zakomentované, pretože môže blokovať prácu používateľov. Aktualizácia štatistík    […]

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com