Po prihlásení na ArcGIS Online na vás čaká uvítacia obrazovka popisujúca najnovšie zlepšenia týkajúce sa predovšetkým väčšieho komfortu pri práci  používateľa.

Sú to predovšetkým:

          Náhľad na stav vašej organizácie a najnovší obsah.

          Rýchle vyhľadanie používateľom prostredníctvom filtra ako aj rýchle prepínanie medzi viacerými pohľadmi.

          Dizajnové vylepšenia týkajúce sa intuitívnejšej práce s obsahom, skupinami a stránkami jednotlivých položiek.