ArcGIS GeoAnalytics Server umožňuje analýzu rozsiahlych dátových datasetov v rozmedzí minút až hodín namiesto dní a týždňov.
Využíva silu distribuovaných výpočtov na rapídne zrýchlenie priestorových analýz v prostredí ArcGIS Pro (Desktop) a ArcGIS Enterprise.

Okrem analyzovania údajov z vašej GIS infraštruktúry spolupracuje aj s ArcGIS GeoEvent Serverom a analyzuje real-time údaje pochádzajúce napríklad zo senzorických sietí, biznis systémov alebo internetu vecí.