Insights for ArcGIS vo verzii 2.0 prináša výrazné zlepšenie výkonu a mnoho nových funkcií ako napríklad :

  • Rozšírenie podporovaných zdrojov o databázy Oracle, CSV súbory, R statistics skripty, LivingAtlas a skupiny ArcGIS Enterprise
  • Pokročilé analytické nástroje prejednoduchšiu manipuláciu s RAW dátami
  • Pre grafickú analýzu sú k dispozícii grafy typu Boxplot, Data clock, Chord diagram, Heat chart s možnosťou lineárneho alebo logaritmického škálovania
  • Podpora vizualizácii a podkladových máp – Basemaps
  • Podpora pre Preview pri spojení s ArcGIS GeoAnalytics ServeromPozrite si video a získajte prehľad o možnostiach Insights for ArcGIS 2.0.