Pozrite si video o ArcGIS Pro


Revolučná aplikácia

ArcGIS Pro je skutočne 64-bitový softvér s novým grafickým motorom, ktorý ponúka najnovšie 3D GIS možnosti vizualizáce. Zreťazené spracovanie poskytuje možnosť rýchleho výkonu a umožňuje vykonávať viac úloh naraz.

Prepojený s ArcGIS platformou umožňuje okamžitý prístup k dátam s užitočným obsahom. Toto spojenie tiež umožňuje jednoduchú spoluprácu s ostatnými používateľmi a dodáva vašu finálnu prácu cez balíčky, mapy, scény a aplikácie pripravené na použitie.

Premena desktopového GIS

Predstavuje elementárnu časť ArcGIS platformy. Umožňuje vykreslenie a spracovanie dát  rýchlejšie ako doposiaľ.  Vytvárať a editovať v 2D a 3D, pracovať s viacerými zobrazeniami a publikovať výsledné mapy priamo do ArcGIS Online alebo na Portal for ArcGIS, prepája používateľov  naprieč  vašou organizáciou alebo celým svetom.

Video o funkcionalitách ArcGIS Pro


PROD_DEKTOP_APPS_HZ

ArcGIS Pro je súčasťou ArcGIS Desktop.
Každý užívateľ ArcGIS Desktop má okrem aplikácií
ArcMap a ArcCatalog k dispozícii aj aplikáciu ArcGIS Pro.

 

Ako začať ?

Či už ste strávili roky používaním ArcGIS for Desktop alebo iba skúšate sa v problematike GIS orientovať a aplikovať ju,
ArcGIS Pro je novinka pre vás. Krok za krokom vás prevedie
tento návod.