Základné informácie o súťaži

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Mapa s príbehom musí popisovať tvoj tohtoročný prázdninový príbeh, ktorý sa odohráva na Slovensku

Kategórie:

Kategória A: žiaci II. stupňa základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií
Kategória B: žiaci všetkých  ročníkov  stredných škôl  a gymnázií, 5.  až 8.  ročníka osemročných  gymnázií

Hodnotenie:

Hodnotiť sa bude zaujímavosť a zrozumiteľnosť príbehu, dizajn a tvorivosť tak, aby tvorili jedinečný celok.
Spôsob hodnotenia – každý z porotcov ohodnotí súťažnú mapu s príbehom v rozsahu od 1 do 10 bodov. Body porotcov  sa sčítajú a prvé tri mapy s príbehom budú ocenené. V prípade rovnakého počtu bodov na niektorom z prvých troch miest sa zopakuje bodovanie pre mapy s príbehom s rovnakými bodmi.

Porota:

zástupca CR – z tej cestovky, čo je partnerom<
zástupca umeleckej obce – Hevier
zástupca škôl, vzdelávania – didaktický génius

Ceny

Pre prvých troch súťažiacich v oboch kategóriách sú pripravené okrem diplomu aj atraktívne ceny:

Prvá cena: trekový bicykel Kenzel <model>
Druhá cena: outdoorové hodinky Garmin <model>
Tretia cena: kolobežka Kenzel <model>

Nezabudli sme ani na školy, ktoré súťažiaci navštevujú. Ocenení prevezmú po jednej licencii softvéru ArcGIS Desktop, ktorá ostane na škole, ktorú súťažiaci navštevuje.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže s odovzdaním cien prebehne v rámci GIS dňa v xxx.

Termíny

Zahájenie súťaže: 4.9.2017
Ukončenie prijímania prihlášok: 31.10. 2017
Vyhodnotenie: do 9. Novembra 2017
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien – GIS DAY 15. Novembra 2017 / ArcGEO, partner, …

Čo je mapa s príbehom?

Každý deň vznikne na celom svete zhruba 1 000 máp s príbehom! Vznikajú s rôznymi motiváciami a tvoria ich ľudia z rôznych oblastí a komunít – od špecialistov na ekonomiku, históriu, turizmus, prírodu, spoločnosť až po dobrovoľníkov, ktorí sa snažia zlepšiť naše prostredie.

Mapy s príbehom sa vytvárajú prostredníctvom šablón. Tieto sa odlišujú tým, ako prezentujú obsah spolu s mapou. Pre súťaž sú vhodné tieto tri šablóny:

Story Map Tour – Hlavná výhoda šablóny spočíva v jej jednoduchosti. Spolu s mapou je zobrazená sekvencia fotografií, ktoré je možné postupne prezerať. Ku každej fotografii, ktorá sa zobrazí detailne, sa znázorní doplňujúci popis a lokalita na mape.

Story Map Journal – Pozostáva z vertikálne rolujúcich sekcií s bohatým obsahom, ktoré sú zobrazené vedľa hlavného panelu. Obsah hlavného panelu môže mať dynamický charakter, pokiaľ sa vhodne využije možnosť vloženia mapy, videa, obrázku alebo dokonca aj HTML stránky. Pozri galériu.

Story Map Cascade – Táto šablóna je mix rôznorodého obsahu a máp rolujúci po celej obrazovke. Jej veľmi vysoká variabilita nesie v sebe nebezpečie chaosu a preto je dôležité ju zmysluplne organizovať tak, aby vznikol silný príbeh.

Ako na to?

Pokiaľ máš z prázdnin, ktoré práve skončili pekné fotky a videá, tak neváhaj a zapoj sa!

1. Oboznám sa s jednotlivými typmi máp s príbehom a vyber si vhodnú šablónu. Základná znalosť anglického jazyka je takmer nevyhnutná – ovládanie prostredia pre konfigurovanie šablón je v angličtine.

2. Pozri čo najviac tipov na Internete,
– napríklad týchto päť princípov ako efektívne vypovedať príbeh,
– alebo si prečítaj tento blog,
– pozri si hlavnú stránku máp s príbehom s galériou tých najlepších,
– pozri si slovenskú stránku máp s príbehom.

3. Vytvor si používateľský účet na ArcGIS Online.

4. Vytvor vlastnú mapu s príbehom – nezabúdaj, že musí popisovať tohtoročný prázdninový príbeh, ktorý sa odohráva na Slovensku.

Pozri si video, ako sa tvorí mapa s príbehom podľa šablóny Story Map Tour.

Pozri si video, ako sa tvorí mapa s príbehom podľa šablóny Story Map Journal.

Pozri si video, ako sa tvorí mapa s príbehom podľa šablóny Story Map Cascade.

5. Prihlás sa do súťaže.
Vyplň prihláškový formulár. Vo formulári uveď svoje meno, školu a URL adresu, ktorá smeruje na jeho mapu s príbehom. Každý súťažiaci môže prihlásiť iba jednu mapu s príbehom.
Po odoslaní formulára dostaneš správu potvrdzujúcu prihlásenie do súťaže

Základné informácie o súťaži


Súťaž je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Mapa s príbehom musí popisovať tvoj tohtoročný prázdninový príbeh, ktorý sa odohráva na Slovensku

Kategórie

Kategória A: žiaci II. stupňa základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií
Kategória B: žiaci všetkých  ročníkov  stredných škôl  a gymnázií, 5.  až 8.  ročníka osemročných  gymnázií

Hodnotenie

Hodnotiť sa bude zaujímavosť a zrozumiteľnosť príbehu, dizajn a tvorivosť tak, aby tvorili jedinečný celok.
Spôsob hodnotenia – každý z porotcov ohodnotí súťažnú mapu s príbehom v rozsahu od 1 do 10 bodov. Body porotcov  sa sčítajú a prvé tri mapy s príbehom budú ocenené. V prípade rovnakého počtu bodov na niektorom z prvých troch miest sa zopakuje bodovanie pre mapy s príbehom s rovnakými bodmi.

Porota

zástupca CR – z tej cestovky, čo je partnerom<
zástupca umeleckej obce – Hevier
zástupca škôl, vzdelávania – didaktický génius

Ceny

Pre prvých troch súťažiacich v oboch kategóriách sú pripravené okrem diplomu aj atraktívne ceny:

Prvá cena: trekový bicykel Kenzel <model>
Druhá cena: outdoorové hodinky Garmin <model>
Tretia cena: kolobežka Kenzel <model>

Nezabudli sme ani na školy, ktoré súťažiaci navštevujú. Ocenení prevezmú po jednej licencii softvéru ArcGIS Desktop, ktorá ostane na škole, ktorú súťažiaci navštevuje.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže s odovzdaním cien prebehne v rámci GIS dňa v xxx.

Termíny

Zahájenie súťaže: 4.9.2017
Ukončenie prijímania prihlášok: 31.10. 2017
Vyhodnotenie: do 9. Novembra 2017
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien – GIS DAY 15. Novembra 2017 / ArcGEO, partner, …

Čo je mapa s príbehom?

Každý deň vznikne na celom svete zhruba 1 000 máp s príbehom! Vznikajú s rôznymi motiváciami a tvoria ich ľudia z rôznych oblastí a komunít – od špecialistov na ekonomiku, históriu, turizmus, prírodu, spoločnosť až po dobrovoľníkov, ktorí sa snažia zlepšiť naše prostredie.

Mapy s príbehom sa vytvárajú prostredníctvom šablón. Tieto sa odlišujú tým, ako prezentujú obsah spolu s mapou. Pre súťaž sú vhodné tieto tri šablóny:

Story Map Tour – Hlavná výhoda šablóny spočíva v jej jednoduchosti. Spolu s mapou je zobrazená sekvencia fotografií, ktoré je možné postupne prezerať. Ku každej fotografii, ktorá sa zobrazí detailne, sa znázorní doplňujúci popis a lokalita na mape.

Story Map Journal – Pozostáva z vertikálne rolujúcich sekcií s bohatým obsahom, ktoré sú zobrazené vedľa hlavného panelu. Obsah hlavného panelu môže mať dynamický charakter, pokiaľ sa vhodne využije možnosť vloženia mapy, videa, obrázku alebo dokonca aj HTML stránky. Pozri galériu.

Story Map Cascade – Táto šablóna je mix rôznorodého obsahu a máp rolujúci po celej obrazovke. Jej veľmi vysoká variabilita nesie v sebe nebezpečie chaosu a preto je dôležité ju zmysluplne organizovať tak, aby vznikol silný príbeh.

Ako na to?

Pokiaľ máš z prázdnin, ktoré práve skončili pekné fotky a videá, tak neváhaj a zapoj sa!

1. Oboznám sa s jednotlivými typmi máp s príbehom a vyber si vhodnú šablónu. Základná znalosť anglického jazyka je takmer nevyhnutná – ovládanie prostredia pre konfigurovanie šablón je v angličtine.

2. Pozri čo najviac tipov na Internete,
– napríklad týchto päť princípov ako efektívne vypovedať príbeh,
– alebo si prečítaj tento blog,
– pozri si hlavnú stránku máp s príbehom s galériou tých najlepších,
– pozri si slovenskú stránku máp s príbehom.

3. Vytvor si používateľský účet na ArcGIS Online.

4. Vytvor vlastnú mapu s príbehom – nezabúdaj, že musí popisovať tohtoročný prázdninový príbeh, ktorý sa odohráva na Slovensku.

Pozri si video, ako sa tvorí mapa s príbehom podľa šablóny Story Map Tour.

Pozri si video, ako sa tvorí mapa s príbehom podľa šablóny Story Map Journal.

Pozri si video, ako sa tvorí mapa s príbehom podľa šablóny Story Map Cascade.

5. Prihlás sa do súťaže.
Vyplň prihláškový formulár. Vo formulári uveď svoje meno, školu a URL adresu, ktorá smeruje na jeho mapu s príbehom. Každý súťažiaci môže prihlásiť iba jednu mapu s príbehom.
Po odoslaní formulára dostaneš správu potvrdzujúcu prihlásenie do súťaže

toto je len test

bjsdcsd

sdmscndcnsd

nbscbncbncdnb