ArcGIS Online

demograficke_data

Aktualizácia demografických dát Slovenska

Aktualizácia demografických dát Slovenska spoločnosťou Michael Bauer Research. Datasety obsahujú atribúty o populácii, domácnostiach, vzdelaní, a kúpyschopnosti. Využiť ich môžete prostredníctvom ArcGIS Online, Business Analyst a pomocou aplikácií, akou je napríklad Esri Maps for Office. Pre viac informácii kliknite sem.

ArcGIS_online_videa

How-to videá pre prácu s ArcGIS Online

Naučte sa za 3 minúty vytvoriť webovú mapu, mapovú aplikáciu, 3D scénu, manažovať organizáciu, vytvárať roly a mnoho iného v ArcGIS Online pomocou pravidelne aktualizovanej zbierky krátkych videí, ktoré nájdete na tomto odkaze.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com