ArcGIS predstavuje nový, dynamický a interaktívny formát na tvorbu webových máp – vector tiles / vektorové dlaždice.