Posuňte vaše Powerpoint prezentácie vpred – použite v nich interaktívne a dynamické mapy. V blogu nájdete video ako do dvoch minút jednoducho takúto prezentáciu vytvoríte pomocou Esri Maps for Office.