O nás

ArcGEO logo

ArcGEO Information Systems spol. s r.o. bola založená v roku 1993
ako autorizovaný zástupca spoločnosti Esri, Inc. pre Slovenskú republiku.

ArcGEO sa špecializuje na distribúciu geografických informačných systémov (GIS) spoločnosti Esri, Inc., ich zavádzanie v podobe integrovaných riešení na rôznych hardvérových platformách a v heterogénnych počítačových sieťach ako aj na vývoj špecializovaných riešení podľa potrieb používateľov. Na tieto činnosti nadväzuje systémová podpora používateľov a poskytovanie autorizovaných školení na všetky poskytované produkty.

Esri

ESRI_LogoSpoločnosť Esri (Environmental Systems Research Institute, Inc.) bola založená v roku 1969 ako výskumná skupina špecializovaná na spracovanie a využitie geografických informácií. V súčasnosti je Esri vedúci svetový dodávateľ geografických informačných systémov (GIS) a riešenia, ktoré dodáva, sú neoddeliteľnou súčasťou IT pre takmer každý typ organizácie.
Esri softvér sa používa vo viac ako 350 000 organizáciách po celom svete, využíva ho väčšina federálnych mapovacích agentúr a všetkých 50 inštitúcií ministerstva zdravotníctva v Spojených štátoch amerických. Používa ho 45 z 50 top svetových ropných spoločností, väčšina lesníckych spoločností a mnoho iných spoločností v desiatkach odvetví.
Divízia profesionálnych služieb spoločnosti Esri úspešne spolupracuje s vládou USA, komerčným sektorom a ostatnými organizáciami na implementácii inovatívnych riešení v GIS. Ponúka projektové riadenie, implementáciu a ostatné služby nevynímajúc prenos vedomostí na požívateľov. Podporuje týmto ich vlastné implementácie, kustomizácie a dodávky podnikových riešení pripravených na okamžité použitie. Každý ďalší úspešne realizovaný projekt je dobrým zdrojom informácií pre inovatívne vylepšenie technológií, ktorých základ bol položený pred takmer 40 rokmi.
Vysoká interoperabilita produktu a podpora množstva technológií a štandardov je výsledkom spolupráce s viac ako 65 spoločnosťami, ktoré sa zoberajú vývojom softvéru, technológií, hardvéru, systémovej integrácie a konzultačnou činnosťou. Esri úzko spolupracuje s významnými technologickými lídrami ako sú EMC Documentum, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, SAP, SAS, Sun Microsystems a iné.

Zahraniční partneri

synergisNajintenzívnejšiu spoluprácu spomedzi ďalších zahraničných partnerov má ArcGEO s.r.o. so spoločnosťou SYNERGIS Informationssysteme G.m.b.H (Datamed IS, GmbH) so sídlom vo Viedni. SynerGIS je jedným z najúspešnejších Esri distribútorov v Európe. Spoločnosť je oficiálnym distribútorom Esri pre Rakúsko od roku 1987 a má viac než 60% podiel na rakúskom trhu GIS. Firma ArcGEO s.r.o. vyvinula viacero úspešných softvérových riešení pre projekty spoločnosti SynerGIS, z ktorých najvýznamnejším bol projekt pre rakúsky Spolkový katastrálny úrad (Bundesamt für Eichung und Vermessung).

Systém manažérstva kvality

V našej spoločnosti sme zaviedli Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO9001:2008 s cieľom zabezpečiť dlhodobú spokojnosť našich ctených zákazníkov a udržať pozíciu lídra na domácom trhu s GIS. Certifikát ISO 9001:2008 platný od septembra 2008 sme získali od spoločnosti SGS Slovakia spol. s r.o.. Náš systém riadenia spoločnosti vyhovel požiadavkám normy pre činnosti:

SGS_system_certification

·           Návrh a vývoj v oblasti softvéru

·           Obchodná a servisná činnosť v oblasti poskytovania softvéru

·           Spracovanie geografických údajov

·           Obchodná činnosť  v oblasti poskytovania geografických údajov