U zákazníkov používajúcich SQL Server 2014 (ale aj 2012) ako úložisko priestorových údajov sa môže za určitých okolností prejaviť problém s výkonom pri editácii verzionovaných údajov.

 

Popis problému:

  • Geometria je uložená v natívnom SQL Server formáte Geometry.
  • Veľmi spomalený Snapping a kreslenie vertexov pri editácii verzionovaných údajov.
  • Problém sa neprejavuje v každej editačnej verzii. Zvyčajne sa prejaví pri komplikovanejšom strome s verziami.
  • Problém sa prejavil na virtualizačnej platforme ESXi.
  • Čiastočným riešením je spustiť aplikačný kompres a aktualizovať štatistiky pre dotknuté tabuľky. Problém sa počas editácie verzií používateľmi objaví po krátkom čase opäť.

Softvér, pri ktorom bol problém reprodukovaný:

  • ArcGIS 10.3.1 až 10.5.1
  • SQL Server 2012 a 2014

Riešenie:

Zapnutý Trace Flag 6533

Zapnutý Trace Flag 6533

Poznámky:

  • Nainštalovaný SP1 pre SQL Server 2014 nepostačuje. Je potrebné mať SP2 a zapnutý Trace Flag. CU9 nie je potrebný ale je vhodné ho nainštalovať v rámci odstávky.
  • Na zlepšenie výkonu Spatial operácii existuje viacero prepínačov Trace Flag. Viď článok uvedený vyššie.
  • SQL Server 2016 má problém s výkonom vyriešený. Uvedený Trace Flag sa aplikuje automaticky.