• Apr
  11
  2019

  Publikovanie fotiek v AGOL

  Asi už viete, že zber údajov v teréne je extrémne jednoduchý prostredníctvom Survey123. Stačí vygenerovať formulár a Survey123 vytvorí hosted feature service a zber formulárom môže začať. Niekedy však potrebujete iba umiestniť fotky do mapy. Tu je k dispozícii ešte najjednoduchší postup od Esri, o ktorom som našiel zmienku 3.4.2019 na tomto blogu: https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/mapping/from-photos-to-features-publishing-photos-with-locations-in-arcgis-online/ Takže dať fotky do ZIP-u, načítať    […]

 • Mar
  14
  2019

  Zobrazovanie GIS údajov v systéme S-JTSK03 v ArcGIS Desktop

  Ak v aplikácii ArcMap kombinujete mapové vrstvy v rôznych súradnicových systémoch, aplikácia sa snaží zosúladiť zobrazenie vrstiev tak, aby sa zobrazovali priestorovo správne – vzájomne lícovali napr. rohy budov, hraničné/brehové čiary, výrazné bodové prvky v krajine a podobne.   Pri použití vrstiev v súradnicovom systéme S-JTSK03 (najmä vektorové vrstvy z tried prvkov ZB GIS®) sa niekedy    […]

 • Jun
  19
  2018

  Ako vytvárať vlastné widgety pre WebApp Builder

    Prečítajte si tento mimoriadne zaujímavý a užitočný článok ako vytvárať vlastné widgety pre WebApp Builder. Autor R. Klinger ho zverejnil na GeoNet-e. V článku popisuje aká je štruktúra widgetu, ako sa nastavujú konfiguračné súbory a ako sa samotný widget integruje.   https://community.esri.com/groups/geodev-germany/blog/2018/06/11/create-custom-widgets-for-your-web-app-an-intro#.WyJb2zSmMps.linkedin  

 • Jun
  03
  2018

  Automaticky aktualizované mapové vrstvy pomocou CSV súborov

  Ak vytvárate webovú mapu so zobrazením bodových prvkov, môžete ich do mapy jednoducho vložiť pomocou CSV súboru, ktorý okrem hlavných atribútov obsahuje stĺpce so súradnícami týchto bodov. Keďže okolitý svet sa mení rýchlo, objavuje sa otázka, ako sa vysporiadať s aktualizáciou takejto vrstvy v mape, ak nechceme CSV súbor opakovane namáhavo pripájať do mapy a    […]

 • Jan
  25
  2018

  Atribútové pravidlá pre ArcGIS Pro 2.1+

  Na úrovni FeatureClass/Tabuľky resp. subtypu v enterprise geodatabáze je možné definovať prostredníctvom Arcade výrazy Calculation alebo Constraint Rules. Calculation rule je možné využiť ak je potrebné na základe atribútov prvku dopočítať iný atribút (rovnakého prvku). Constraint rule je možné využiť ak je potrebné zvalidovať konkrétnu kombináciu hodnôt atribútov prvku. Musí vždy vrátiť True alebo False,    […]

 • Jan
  15
  2018

  Problém s výkonom pri editácii verzionovaných údajov v SQL Server 2014

  U zákazníkov používajúcich SQL Server 2014 (ale aj 2012) ako úložisko priestorových údajov sa môže za určitých okolností prejaviť problém s výkonom pri editácii verzionovaných údajov.   Popis problému: Geometria je uložená v natívnom SQL Server formáte Geometry. Veľmi spomalený Snapping a kreslenie vertexov pri editácii verzionovaných údajov. Problém sa neprejavuje v každej editačnej verzii.    […]

 • Dec
  20
  2017

  Ako zistím koľko kreditov bude stáť analýza ešte pred jej spustením na ArcGIS.com?

  ArcGIS Online (Organization) umožnuje už pred spustením analýzy skontrolovať koľko kreditov bude analýzou spotrebovaných: Vo widgete pre konfigurovanie analýzy je tlačidlo „Show credits“. To isté sa dá zistiť aj prostredníctvom API k týmto službám, pokiaľ by sa spúšťali z inej aplikácie. Príklad: Obohatenie polygónov roztriedených podľa PSČ o štatistické údaje z roku 2015 – pre jednotlivé vekové skupiny    […]

 • Nov
  22
  2017

  Aktualizácia štatistík a prebudovanie indexov pre vybrané tabuľky v SQL Server

  V prostrediach geodatabáz, kde dochádza k intenzívnej editácii údajov, je potrebné pravidelne aktualizovať databázové štatistiky a prebudovať indexy.   Upozornenie: Prebudovanie indexov je prostredí SQL Serveru náročná operácia, ktorá má vplyv na prácu používateľov a preto ju vykonávajte len v čase odstávky systému. V príklade je prebudovanie indexov zakomentované, pretože môže blokovať prácu používateľov. Aktualizácia štatistík    […]

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com