Okamžite k dispozícií

ArcGIS disponuje množstvom podkladových máp, analýz a aplikácií. Ponúka prostredie s intuitívnym ovládaním. Umožňuje bezpečné uloženie výsledkov v cloude.

Úplné pokrytie

Široké portfólio podkladových máp. Vyhľadávanie adries, demografické údaje,  údaje o spotrebiteľskom správaní a množstvo ďalších podľa potreby.

 

Priateľské prostredie

Jednoduché aplikácie integrované do známeho prostredia MS Office alebo iných systémov, ako sú CRM, BI, CMS, …

Služby na mieru

Návrh a implementácia riešenia podľa želaní používateľa. Tvorba priestorových údajov. GIS softwarehouse – ArcGEO.

ArcGIS vzájomne prepája mapy, aplikácie, dáta a ľudí, čo vedie k rýchlejším a sofistikovanejším výsledkom.
Umožňí každému 
vo vašej spoločnosti objavovať, používať, vytvárať a zdieľať mapy na všetkých zariadeniach, kedykoľvek a kdekoľvek.

  • 4 tipy pre ArcGIS Pro
  • Pomáhame samosprávam budovať vlastný GIS
  • ArcGIS Enterprise 10.7
  • Ako na filtrovanie podľa geometrie v Definition Query
  • ArcGEO sa špecializuje na distribúciu geografických informačných systémov (GIS) spoločnosti Esri, Inc., ich implementáciu v podobe integrovaných riešení na rôznych hardvérových platformách a v heterogénnych počítačových sieťach ako aj na vývoj špecializovaných riešení podľa potrieb užívateľov. Na tieto činnosti nadväzuje systémová podpora používateľov a poskytovanie autorizovaných školení na všetky poskytované produkty.
    ArcGEO – Authorized Esri Representative

    esri-Authorized-Partner-ArcGEO-Slovakia