RIEŠENIA PRE DOPRAVU

Konfigurácia ArcGIS platformy s rýchlym nasadením máp a aplikácií pre riešenie špecifických biznis situácií v odvetví dopravy.

Doprava_ArcGIS_banner

sprava-ciest-ArcGEO-doprava

Správa ciest

Správa ciest manažuje a udržiava široké spektrum informácií o cestnej štruktúre. Lineárne referencovanie platformy ArcGIS integruje všetky relevantné údaje a umožňuje získať komplexný pohľad na vozovky.

Mapy, aplikácie a konfigurácia platformy týkajúce sa správy ciest.

Zásobovanie a logistika

Vybudujte lepšiu dodávateľskú sieť pomocou priestorovej inteligencie. Sledujte vozidlá, inventár a vybavenie v reálnom čase, na všetkých zariadeniach. Zefektívnite dodávky, znížte náklady a zvýšte spokojnosť u zákazníkov. Mapy a analýzy vám umožňujú vidieť zásobovanie a logistiku v inom svetle – s vyšším prehľadom a pochopením, naprieč všetkými úrovňami vašej prevádzky.

Viac informácií o riešení pre zásobovanie a logistiku

Zásobovanie a logistika