RIEŠENIA PRE PRIEMYSEL

Konfigurácia ArcGIS platformy s rýchlym nasadením máp a aplikácií
pre riešenie špecifických situácií v rôznych odvetviach priemyslu.

Priemysel_ArcGIS

vodohospodárske_riešenie

Vodohospodárstvo

Mapy a aplikácie zamerané na profesionálne riešenie špeciálnych operácií a zlepšenie služieb zákazníkom. Zabezpečenie distribúcií vody, kanalizácie a monitoring dažďových vôd, koordinácia projektov a efektívnejšie fungovanie inžinierskych sietí.

Viac informácií o riešení pre vodohospodárstvo

Energetika

Špeciálne zamerané mapy a aplikácie, ktoré vám pomôžu lepšie využiť vaše geografické informácie prostredníctvom ArcGIS platformy. Sú určené pre správu výpadkov, údržbu bezpečnosti, dodržiavanie predpisov, znižovanie nákladov a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Viac informácií o riešení pre energetiku

energetika_ArcGIS_riesenie

plynarensky_priemysel_ArcGIS_riesenie

Plynárensky priemysel

Mapy a aplikácie orientované na použitie geografickej informácie v rámci ArcGIS plaformy s cieľom zvýšenia kvality mapových výstupov, zachovania bezpečnosti , dodržiavania predpisov, znižovania nákladov a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.

Viac informácií o riešení pre plynárenský priemysel