RIEŠENIA PRE TELEKOMUNIKÁCIE

Konfigurujte vašu ArcGIS platformu, nasaďte mapy a aplikácie, ktoré riešia špecifické problémy týkajúcich sa správy káblových, bezdrôtových a drôtových sietí.

telekomunikacie_riesenie_banner

telekomunikacie_bezdrotove

Bezdrôtové siete

Úzko špecializované mapy a aplikácie, ktoré používajú geografickú informáciu v rámci platformy ArcGIS určené pre správu výpadkov, zlepšenie výkonu sietí, urýchlenie času opráv, udržiavanie bezpečnosti, lepšie dodržiavanie predpisov a zvýšenie spokojnosti zákazníka.

 

Viac informácií o riešení pre bezdrôtové telekomunikácie

 

Drôtové siete

Mapy a aplikácie, ktoré vám pomôžu použiť geografické informácie v rámci platformy ArcGIS s cieľom zvýšenia predaja, získania nových zákazníkov, znižovania prevádzkových nákladov, efektívnejšieho vytýčenia trás a skrátenia doby uvedenia produktu na trh.

 

Viac informácií o riešení pre drôtové telekomunikácie

telekomunikacie_drotove

telekomunikacie_kablove

Káblové riešenie

Mapy a aplikácie orientované na použitie geografickej informácie v rámci ArcGIS platformy na riadenie výpadkov, zabezpečenie dodržiavania predpisov, zvýšenie zisku a počtu existujúcich zákazníkov, zlepšenie marketingových a operatívnych riešení ako aj redukciu času dodania produktov na trh.

 

Viac informácií o káblových riešeniach