Ďalší úspešný ročník GIS Esri konferencie venovanej najrozšírenejšej GIS platforme na Slovensku i vo svete je za nami. Jedna platforma, množstvo riešení – to bola hlavná myšlienka 5. ročníka. Hlavným hosťom konferencie bolo mesto Viedeň, ktoré bolo aj zásluhou najväčšej implementácie GIS technológií v Rakúsku vyhodnotené už šiesty raz za sebou ako najlepšie mesto na život

Pripravili sme pre Vás krátke poobhliadnutie za poslednou konferenciou prostredníctvom série fotografií. Dúfame, že sa nám aspoň trochu podarilo zachytiť atmosféru jednotlivých prezentácií a sprievodných podujatí, ktoré prebiehali na zámku Vígľaš.

Tešíme sa na nasledujúcu konferenciu GIS Esri, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou na jar 2017. O podujatí vás budeme včas informovať.

Program konferencie – 1.deň 5.11.2015 (štvrtok)

9:00 – 13:00 Registrácia účastníkov konferencie
Predkonferenčné workshopy
Kongresová sála Konferenčná miestnosť
10:00 – 10:45 Detailný pohľad na ArcGIS Pro
(Marek Draškovič)
Portal for ArcGIS – inštalácia, konfigurácia, používanie
(Marek Doršic a Ivan Gábriš)
10:45 – 11:30 Skriptovací jazyk Python v ArcGIS
(Lenka Šošovičková)
AppStudio for ArcGIS pohľadom GIS špecialistu
(Marián Marcinčák)
12:15 – 13:00 Obed pre účastníkov workshopov
Plenary
13:00 – 13:45 Zahájenie konferencie, prezentácie sponzorov
13:45 – 14:15 Vystúpenie hosťa konferencie – mesto Viedeň
14:15 – 15:15 Odborný blok ArcGEO
15:15 – 16:00 Občerstvenie
Technologické prezentácie
16:00 – 16:20 Výkonné technológie zberu dát pre GIS – dron, LIDAR
Kongresová sála Konferenčná miestnosť
16:30 – 16:50
ArcGIS Pro a jeho pozícia v systéme ArcGIS
(Marek Draškovič)
Nové aplikácie Esri Labs
(Martin Mikuš)
17:00 – 17:20
AppStudio – revolúcia v mobilných GIS aplikáciách
(Marián Marcinčák)
Automatizované generovanie tlačových zostáv
(Lenka Šošovičková)
17:20 – 19:30 Prehliadka hradu, súťaž, relax
Večerný program
19:30 – 20:00 Lightning talks
20:00 – 24:00 GIS party

Program konferencie – 2.deň 6.11.2015 (piatok)

Prednášky používateľov
Kongresová sála Konferenčná miestnosť
09:00 – 09:15
Územný plán BSK zverejnený ako geografická databáza
(Bratislavský samosprávny kraj)
GIS v podmienkach Trnavskej teplárenskej
(YMS, a.s)
09:25 – 09:40
Komplexný Web GIS systém pre hydrologické analýzy
(Esprit s.r.o.)
ArcGIS Online v podmienkach PriF UK
(UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)
09:50 – 10:05
Využitie geolokačných služieb v poisťovníctve
(Generali Poisťovna, a. s.)
Mapový portál a Portál VHD
(Slovenský Vodohospodársky Podnik, š.p.)
10:05 – 11:00 Občerstvenie, čas na odhlásenie z hotela
Kongresová sála Konferenčná miestnosť
11:00 – 11:20
Portal for ArcGIS
(Marek Doršic)
Naivný vývojár vo svete Esri
(Pavel Bošácky a Daniel Forgáč)
11:20 – 11:40
Smart Mapping a priestorové analýzy v ArcGIS online
(Michal Veselský)
Collector for ArcGIS a Navigator
(Marek Draškovič)
11:40 – 12:00
Sila jednej licencie
(Ivan Zemko)
Iný pohľad na dáta zákazníka
(Lenka Šošovičková a Marek Doršic)
12:30 – 13:00 Občerstvenie
Záver konferencie
13:00 – 13:15 Žrebovanie výhry vyplnených dotazníkov
13:15 – 13:30 Ukončenie konferencie