.

Ďalší ročník konferencie máme za sebou a na základe spätnej väzby od účastníkov konferencie môžeme prehlásiť, že bol mimoriadne úspešný. Ku známym osobnostiam GIS komunity v SR sa pridali nové tváre, čo určite prospeje k rozvoju nášho odvetvia.
Program bol nabitý množstvom informácií, ktoré vám s radosťou sprístupňujeme nižšie na tejto stránke.
Pripravili sme takisto galériu fotografií, zachytených počas konferencie. Účastníci konferencie si určite radi pripomenú pekné spoločne prežité chvíle a tí čo nemali možnosť zúčastniť sa, môžu z fotiek načerpať dobrú atmosféru, ktorá vládla po celý čas konferencie. Už teraz sa spoločne tešíme na ďalší ročník.

Program

Nižšie ponechávame zverejnený program. Väčšinu prednášok je možné stiahnuť a použiť ako podklad ďalšie vzdelávanie. V prípade Vášho záujmu o viac informácií nadanú tému nás neváhajte osloviť. Radi pre Vás pripravíme workshop prípadne poskytneme viac informácií na diaľku.

Plenary
Vystúpenie hosťa konferencie – GIS and asset management at ViaDonau
Prehľad noviniek ArcGIS
Technologické prezentácie – prvý deň
Kongresová sála Tavo Kongresová sála Egus
3D naprieč ArcGIS
(Marek Draškovič)
Asset management in GIS
(Thomas Schmölz)
Týždenné satelitné snímky pre každého
(Marek Doršic)
Python pre webový GIS
(Lenka Šošovičková)

 

Prezentácie účastníkov – druhý deň
Kongresová sála Tavo
Využitie Portal for ArcGIS pre budovanie Geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA)
v procese administrácie podpôr v poľnohospodárstve

(NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM)
Moderný mapový portál
(Vojenské lesy a majetky, š.p.)
ArcGIS Online a Portal for ArcGIS ako platformy pre interaktívne hry v teréne
(Slovenský Vodohospodársky Podnik, Š.p.)
Technologické prezentácie – druhý deň
Kongresová sála Tavo Kongresová sála Egus
Workforce for ArcGIS – Riadenie tímu v teréne
(Marián Marcinčák)
ArcGIS Enterprise – dve riešenia, rovnaká technológia
(Marek Doršic, Ivan Zemko)
Arcade – The Cross-Platform ArcGIS Labeling Language
(Dörffel Günter)
Novinky v ArcGIS Pro
(Juraj Straka)
Novinky v ArcGIS Online
(Michal Veselský)
Insights for ArcGIS – objavte nepoznané
(Marek Doršic)

Galéria

logo_EUROSENSE logo_Geotech logo_Geotronics logo_Telekom
LOGO_GEOCommunity LOGO_HNonline