RIEŠENIA PRE KRÍZOVÉ RIADENIE

ArcGIS podporuje riadenie pri hrozbách a rizikách – pripravenosť, zmierňovanie dopadov, reakcií a obnovy. Nasadzuje riešenia, ktoré sú zamerané na jednotlivé fázy krízového manažmentu.

krizove_riadenie_riesenie_ArcGIS

krizove_riesenia_pripravenosť

Pripravenosť na udalosť

Vytvárajte mapy a modely predtým ako sa udalosť vyskytne, určite jej potenciálny dopad, vizualizujte kritickú zraniteľnosť a pripravte sa na výnimočnú situáciu.

 Viac sa dozviete tu.

Odozva na udalosť

V prípade krízovej situácie zabezpečte informovanosť pre pracovníkov a verejnosť, porozumejte dopadu udalosti pomocou špeciálne zameraných aplikácií a rôznych doplňujúcich nástrojov.

Viac sa dozviete tu.

krizove_riesenia_odozva

krizove_riesenia_zotavenie

Zotavenie sa z udalosti

Analyzujte zdroje, posúďte následky a zhromažďujte informácie na efektívne zotavenie sa po udalosti.

Viac sa dozviete tu.