Esri začína aktualizovať ArcGIS platformu s cieľom využívať metódu šifrovania TLS 1.2 vo všetkých svojich produktoch v prostredí počítačových sietí.

Prechod na výhradné používanie tohto typu šifrovania je naplánovaný na 16. apríla 2019. V súčasnosti sú podporované verzie TLS protokolu 1.0, 1.1 a 1.2. Po uvedenom dátume, už bude podporovaná výhradne verzia TLS 1.2.

Prínosom tejto zmeny je účinnejšie zabezpečenie sieťovej komunikácie, ktorá je v rámci platformy ArcGIS využívaná v ArcGIS Online (podkladové mapy, geoprocesné nástroje), Living Atlas-e, ArcGIS Desktop-e, ArcGIS Enterprise a ďalších aplikáciách.

To, či bude touto zmenou dotknutá aj Vaša infraštruktúra, si môžete preveriť na stránke: support.esri.com/en/tlsproducts

Odkazy a návody pre povolenie a konfiguráciu protokolu TLS 1.2 v produktoch ArcGIS nájdete v spodnej časti tejto stránky.