Serverový, webový aj cloudový GIS sú systémy, ktoré musia bežať predovšetkým spoľahlivo a nepretržite. Každá infraštruktúra, na ktorej takejto systémy bežia, má konečnú životnosť a pri výmene niektorého zo serverov čelí nejeden GIS administrátor výzve, ako zvládnuť migráciu na nový hardvér s minimálnym úsilím a bez prerušenia funkčnosti systémov.
Pri tejto úlohe Vám môžu pomôcť operácie Join Site a Unregister.
Ako príklad uvádzame stručný prehľad krokov ako „presťahovať“ zabehnutý ArcGIS Server na novú infraštruktúru:
– Prelinkovať server-directories a config-store pôvodného ArcGIS Server-a do zdieľaného priečinka v sieti
– Nainštalovať ArcGIS Server na nový server
– Zaradiť nový server do pôvodnej ArcGIS Server Site (pomocou operácie Join Site)
– Vyradiť pôvodný server z ArcGIS Server Site (pomocou operácie Unregister)
– Presunúť server-directories a config-store na lokálny disk nového servera, čím vznikne presná kópia obsahu, s ktorým ste pracovali v prvom kroku.
Názorné schémy jednotlivých krokov, ich podrobný opis nielen pre ArcGIS Server ale aj pre ArcGIS Enterprise portal či ArcGIS Data Store nájdete v blogu Migrate to a new machine in ArcGIS Enterprise
.