ArcGIS Enterprise je nástupcom Portal for ArcGIS a spolu s ArcGIS Server-om umožňuje využívať všetky súčasti GIS v sieťovom prostredí a na Internet-e. V najnovšej verzii 10.6.1 prináša novinky, vylepšenia súčasných funkcií ako aj zvýšenú stabilitu v porovnaní s predchádzajúcimi verziami.

Zmeny a noviny sa týkajú najmä nasledujúcich oblastí:

– Položky v ArcGIS Enterprise je po novom možné rozlíšiť značkami Authoritative (spoľahlivý zdroj, aktuálne údaje) alebo Deprecated (neudržiavané, neaktuálne verzie) a uľahčiť tak ostatným orientáciu v ponuke pripojených údajov, služieb, webových máp, aplikácií a ďalšieho GIS obsahu.
– Tematickú štruktúru je možné takisto spresniť pomocou Categories, teda kategórií, podľa ktorých používatelia ľahšie nájdu obsah relevantný k hľadanej téme. Kategórie fungujú zároveň ako filtrovacie a vyhľadávacie kritériá pri pridávaní vrstiev do webmáp, ušetríte si tak niekoľko kliknutí myši, pretože sa už nemusíte vrátiť na východiskovú obrazovku so zoznamom všetkých položiek
– V rámci galérie pribudol aj filter podľa dátumu poslednej zmeny, takže vyhľadanie časovo aktuálnych údajov už neznamená dlhé namáhavé prehľadávanie všetkých položiek
– Ponuka analýz sa rozrástla o nové nástroje Summarize Center and Dispersion, Find Centroids a Find Point Clusters, ktoré vám pomôžu rýchlejšie nájsť hlavné centrá a rozptyl skúmaných javov v priestore
– Mapa je ako obraz a na estetike záleží – pri líniových javoch je možné znázorniť ich smer pomocou šípových značiek a bodové symboly vyniknú výraznejšie s použitím nových Firefly symbolov, a to najmä v kombinácii s novou podkladovou Nova, ktorá je tmavej farby a výborne sa hodí pre mapovanie nočných javov.
Web Apps (webové mapové aplikácie) a Story Maps (mapy s príbehom) spolu s novým prostredím ArcGIS Enterprise Sites tvoria teraz základnú trojicu spôsobov ako navrhnúť a usporiadať webstránku s mapou podľa Vašich predstáv. Zmeny, ktoré v ArcGIS Enterprise Sites môžu robiť používatelia aj vývojári sa navyše ihneď prejavujú do výsledku.
– Služby typu Map Service a Feature Service publikované na verzii 10.6.1 sa zobrazujú rýchlejšie v ArcGIS Pro a prehliadači máp v ArcGIS Enterprise / ArcGIS Online aj vďaka menšiemu objemu údajov prenášaných v sieťovej infraštruktúre
– Zobrazenie údajov prostredníctvom Vector Tiles pomáha rýchlejšie zobraziť podkladové mapy, navyše je k dispozícii možnosť povoliť prevzatie dlaždíc pre použitie v offline prostredí. Vytvorte si tak vašu vlastnú rýchlu podkladovú mapu alebo využite niektorú z nových 4 podkladových máp od Esri – Nova (tmavá nočná), Newspaper (z čias papierového spravodajstva), Modern Antique (staroveká), Mid-Century (stredoveká, pripomína obdobie veľkých zemepisných objavov).

O všetkých novinkách sa dočítate viac v ArcGIS blogu What’s new in ArcGIS Enterprise 10.6.1 alebo na stránke s dokumentáciou k ArcGIS Enterprise 10.6.1.