Prečítajte si tento mimoriadne zaujímavý a užitočný článok ako vytvárať vlastné widgety pre WebApp Builder.

Autor R. Klinger ho zverejnil na GeoNet-e.

V článku popisuje aká je štruktúra widgetu, ako sa nastavujú konfiguračné súbory a ako sa samotný widget integruje.

 

https://community.esri.com/groups/geodev-germany/blog/2018/06/11/create-custom-widgets-for-your-web-app-an-intro#.WyJb2zSmMps.linkedin