Publikovanie fotiek v AGOL

Asi už viete, že zber údajov v teréne je extrémne jednoduchý prostredníctvom Survey123. Stačí vygenerovať formulár a Survey123 vytvorí hosted feature service a zber formulárom môže začať. Niekedy však potrebujete iba umiestniť fotky do mapy. Tu je k dispozícii ešte najjednoduchší postup od Esri, o ktorom som našiel zmienku 3.4.2019 na tomto blogu: https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/mapping/from-photos-to-features-publishing-photos-with-locations-in-arcgis-online/ Takže dať fotky do ZIP-u, načítať    […]

Využitie GIS-u pri záchrane mladých futbalistov z jaskyne v Thajsku

Dramatická záchrana mladých futbalistov zo zatopenej jaskyne v Thajsku zaujala ľudí po celom svete. GIS sa použil na vytvorenie viacerých podrobných máp, ktoré pomohli pri hľadaní a záchrane chlapcov a ich trénera. Slúžil na hľadanie podzemných tokov s cieľom znížiť hĺbku vody, pomáhal preskúmať možností vŕtania, vypočítať hladinu kyslíka a monitorovať hladinu vody. Viac sa dočítate v tomto    […]

Esri uvoľňuje služby Sentinel-2 Image Services všetkým používateľom Esri

Esri oznámila, že uvoľňuje služby Sentinel-2 Image Services všetkým používateľom Esri a to bez dodatočných nákladov. Obrázky Sentinel-2 sú dostupné prostredníctvom tzv. Živého atlasu (Living Atlas), najdôležitejšej zbierky geografických informácií z celého sveta. Živý atlas je súčasťou všetkých predplatených online služieb ArcGIS. Skladá sa z máp, aplikácií a dátových vrstiev, ktoré podporujú prácu tisícov užívateľov    […]

Ďalšie vylepšenia na ArcGIS Online pre organizácie

Po prihlásení na ArcGIS Online na vás čaká uvítacia obrazovka popisujúca najnovšie zlepšenia týkajúce sa predovšetkým väčšieho komfortu pri práci  používateľa. Sú to predovšetkým: –          Náhľad na stav vašej organizácie a najnovší obsah. –          Rýchle vyhľadanie používateľom prostredníctvom filtra ako aj rýchle prepínanie medzi viacerými pohľadmi. –          Dizajnové vylepšenia týkajúce sa intuitívnejšej práce s obsahom, skupinami a stránkami    […]

Ako vytvárať vlastné widgety pre WebApp Builder

  Prečítajte si tento mimoriadne zaujímavý a užitočný článok ako vytvárať vlastné widgety pre WebApp Builder. Autor R. Klinger ho zverejnil na GeoNet-e. V článku popisuje aká je štruktúra widgetu, ako sa nastavujú konfiguračné súbory a ako sa samotný widget integruje.   https://community.esri.com/groups/geodev-germany/blog/2018/06/11/create-custom-widgets-for-your-web-app-an-intro#.WyJb2zSmMps.linkedin  

Významné novinky v ArcGIS pro 2.1

Pozrite si užitočné a dobre štruktúrované video o novinkách v ArcGIS Pro 2.1. Z množstva funkcií, ktoré sú vo videu demonštrované, upozorňujeme na niektoré, ktoré sú podľa nás najzaujímavejšie.   Meranie v 3D zobrazení.   Významné urýchlenie 3D zobrazovanie cloud dát, ako sú napr. údaje LiDAR.   Variabilná symbolika pri lineárnom referencovaní aj s použitím    […]

Demografické mapy na ArcGIS Online

Hoci sme občania Slovenskej republiky a žijeme na jednom spoločnom území, nie sme homogénna spoločnosť. Líšime sa nielen svojim vekom, rodinným stavom, počtom detí, vzdelaním, ale aj tým, aké máme zamestnanie, aký je náš príjem a na čo ho míňame – na stavbu domu alebo kúpu bytu a ich vybavenia, cestovanie, športovanie, alebo kúpu rôznych    […]

Atribútové pravidlá pre ArcGIS Pro 2.1+

Na úrovni FeatureClass/Tabuľky resp. subtypu v enterprise geodatabáze je možné definovať prostredníctvom Arcade výrazy Calculation alebo Constraint Rules. Calculation rule je možné využiť ak je potrebné na základe atribútov prvku dopočítať iný atribút (rovnakého prvku). Constraint rule je možné využiť ak je potrebné zvalidovať konkrétnu kombináciu hodnôt atribútov prvku. Musí vždy vrátiť True alebo False,    […]

Ako zistím koľko kreditov bude stáť analýza ešte pred jej spustením na ArcGIS.com?

ArcGIS Online (Organization) umožnuje už pred spustením analýzy skontrolovať koľko kreditov bude analýzou spotrebovaných: Vo widgete pre konfigurovanie analýzy je tlačidlo „Show credits“. To isté sa dá zistiť aj prostredníctvom API k týmto službám, pokiaľ by sa spúšťali z inej aplikácie. Príklad: Obohatenie polygónov roztriedených podľa PSČ o štatistické údaje z roku 2015 – pre jednotlivé vekové skupiny    […]

Aktualizácia štatistík a prebudovanie indexov pre vybrané tabuľky v SQL Server

V prostrediach geodatabáz, kde dochádza k intenzívnej editácii údajov, je potrebné pravidelne aktualizovať databázové štatistiky a prebudovať indexy.   Upozornenie: Prebudovanie indexov je prostredí SQL Serveru náročná operácia, ktorá má vplyv na prácu používateľov a preto ju vykonávajte len v čase odstávky systému. V príklade je prebudovanie indexov zakomentované, pretože môže blokovať prácu používateľov. Aktualizácia štatistík    […]

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com