Pri najbližšej aktualizácii ArcGIS Online 4. decembra dochádza okrem zmien v používateľskom rozhraní aj k zmenám typov používateľov. Doposiaľ sa používatelia členili podľa úrovní na Level1 a Level2 používateľov. Nové členenie prináša väčšiu flexibilitu a rozširuje členenie na 5 používateľských typov podľa funkčných zameraní. Každý užívateľský typ má okrem definovanej funkčnosti k dispozícii aj príslušný balík aplikácií a možnosť priradenia ďalších aplikácií formou add-onu.
Nové členenie umožňuje organizovať vašich užívateľov podľa nasledovných typov :

 

Viewer (pôvodne používatelia Level1)

 • prehliadanie máp a získavanie informácií a prehľadov
 • k dispozícii má aplikácie z balíka Essential Apps Bundle (prístup len na prezeranie)

 

Editor

 •  tvorba a editácia dát
 • k dispozícii má aplikácie z balíka Essential Apps Bundle (iba prístup na editáciu)
 • možnosť priradenia aplikácií Collector, Survey123, Workforce, Navigator

 

Field Worker

 • zber a editácia dát
 • manažment pracovných úloh
 • k dispozícii má aplikácie z balíkov Field Apps Bundle a Essential Apps Bundle (iba prístup na editáciu)
 • možnosť priradenia aplikácie Navigator

 

Creator (pôvodne používatelia Level2)

 • tvorba máp a aplikácií
 • zdieľanie máp v rámci tímov alebo verejne
 • spolupráca s členmi tímu
 • administrácia užívateľov a obsahu
 • k dispozícii má aplikácie z balíkov Essential Apps Bundle, Field Apps Bundle, Office Apps Bundle
 • možnosť priradenia aplikácií Navigator, ArcGIS Business Analyst, Insights, Drone2Map, ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud

 

GIS Professional

 • tvorba máp a aplikácií
 • zdieľanie máp v rámci tímov alebo verejne
 • spolupráca s členmi tímu
 • administrácia užívateľov a obsahu
 • k dispozícii má aplikácie z balíkov Essential Apps Bundle, Field Apps Bundle, Office Apps Bundle, ArcGIS Pro (Basic, Standard alebo Advanced)
 • možnosť priradenia aplikácií Navigator, ArcGIS Business Analyst, Insights, Drone2Map, ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud

 

Balíky aplikácií obsahujú :

Essential Apps Bundle : Esri Story Maps, Web AppBuilder, Operations Dashboard, Configurable Apps, Map Viewer, Scene Viewer
Field Apps Bundle : Collector, Survey123, Workforce
Office Apps Bundle : ArcGIS Maps for Office, ArcGIS Maps for SharePoint