ArcGIS Earth prináša zaujímavé možnosti 3D analýzy pre každého.

Ak potrebujete  preveriť viditeľnosť z miesta, na ktoré nemôžte prísť osobne, hľadáte výhodnú polohu pre pozorovanie alebo si chcete rýchlo vytvoriť výškový profil terénu, ArcGIS Earth bude užitočným pomocníkom.

V aktuálnej verzii 1.8 môžete využiť nasledujúce nástroje:

Elevation Profile – napr. pri plánovaní turistickej trasy. Pri kreslení trasy využívate prichytávanie kurzora na zemský povrch.

3D meraniedokážete dynamicky zmerať vzdialenosti v teréne, medzi budovami v mestách alebo iných 3D objektoch na scéne.

Čiara viditeľnosti – môžete načrtnúť viacero čiar a porovnať tak viditeľnosť v rôznych smeroch, čo je dôležité napr. pre fotografov alebo drony.

Analýza viditeľnosti – najznámejší nástroj GIS analýzy so zobrazením celého zorného poľa. Najväčšou výhodou je možnosť parametrizácie pohľadu ako azimut a sklon, horizontálna a vertikálna šírka záberu a hraničná vzdialenosť, po ktorú môžete viditeľnosť vyhodnotiť. Typickými scenármi použitia je napr. plánovanie pred geodetickými meraniami či inštalácie kamerových systémov pre frekventované lokality.

Viac sa dozviete v tomto blogu od Jasmine Du.