Na úrovni FeatureClass/Tabuľky resp. subtypu v enterprise geodatabáze je možné definovať prostredníctvom Arcade výrazy Calculation alebo Constraint Rules.

Calculation rule je možné využiť ak je potrebné na základe atribútov prvku dopočítať iný atribút (rovnakého prvku).

Constraint rule je možné využiť ak je potrebné zvalidovať konkrétnu kombináciu hodnôt atribútov prvku. Musí vždy vrátiť True alebo False, a keď vráti False editáciu nie je možné uložiť.

Tieto pravidlá sa vykonávajú pri editácii používateľom prostredníctvom ArcGIS Pro, teda nie na všetky dáta vo featureclasse ako je to pri DB constraintoch. Iný klient ako Pro nie je podporovaný, featureclass s definovanými pravidlami nie je možné v ArcMap použiť. 

There is currently no cross-layer or cursor support for attribute rules; only supported on the row (feature) being evaluated. Attribute rules are currently only supported on enterprise geodatabase datasets. 

 

Autor: MD