ArcGIS Enterprise zohráva v rámci platformy ArcGIS ústrednú úlohu.
Predstavuje kompletný webový GIS na mieru so zohľadnením vašej IT infraštruktúry a bezpečnostnej politiky.

Portál

Portál

Aplikácie

Aplikácie

mapy_ikona

Mapy

webove_sluzby_ikona

Služby

Analýzy

Analýzy

Správa dát

Správa dát

Podnik

Podnik

Štandardy

Štandardy

WebOffice

WebOffice

ikona_portal_ArcGIS

Portál pre ArcGIS

Použite aplikáciu Portál for ArcGIS na prehľadné organizovanie, manažovanie a vyhľadávanie vašich GIS informácií a služieb.
Portál umožňuje prístup k vašim mapám, vrstvám, datasetom a analýzam pre členov vašej spoločnosti.

Naučte sa ako implementovať a manažovať portál vo vašej spoločnosti

portal_arcGIS

ikona_aplikacie_ArcGIS

Aplikácie pripravené k okamžitému použitiu

ArcGIS obsahuje sadu aplikácií, ktoré sú pripravené ihneď k použitiu, vďaka čomu sa môžete stať produktívnymi už od prvého dňa.
Použite mapové aplikácie k zberu dát a zdieľaniu informácií v rámci organizácie alebo s verejnosťou. Použite biznis aplikácie, ktoré sú integrované s vašimi existujúcimi systémami, vytvárajte mapy a objavte silu dát. Môžete aj jednoducho a rýchlo konfigurovať vlastné aplikácie pomocou šablón alebo widgetov, bez potreby znalosti kódovania.

Naučte sa viac o aplikáciach pripravených k okamžitému použitiu

ArcGIS_aplikacie

ikona_zdielanie_vytvaranie_GIS_map

Mapy ihneď k dispozícií

ArcGIS zahŕňa atlas sveta , ktorý je zložený z autoritatívnych máp a dát z oblasti stoviek tém.
Využite svetovo najväčšiu zbierku geografických informácií a uplatnite ich vo vašej práci s GIS.
Použite aktuálne podkladové topografické, satelitné a rôzne tématické mapy, ktoré odhaľujú viac o populácií, obchode, klíme, krajine, …

Preskúmajte Atlas sveta

ArcGIS_mapy_pripravene

ikona_web_sluzby_GIS

Webové služby

Umožnite vašim pracovníkom transformovať GIS na webové služby.
Publikujte výsledky svojej práce vo forme zdieľaných máp a analytických nástrojov pre použite v celej vašej organizácii.

Naučte sa ako publikovať a poskytovať GIS služby na vašej sieti

sharing_zdielanie_ArcGIS

ikona_analyzy_ArcGIS

Analýzy

Vytvárajte a zdieľajte analytické modely ako živé geoprocesné služby, ktoré sú pripravené ihneď k použitiu.
Umožnite k nim prístup ostatným zamestnancom, ktorí tak jednoducho môžu vykonávať prakticky akýkoľvek typ priestorovej analýzy – kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení.

Naučte sa viac o geoprocesných službách a úlohách

ArcGIS_analyzy

ikona_sprava_GIS_dat

Správa dát

Vytvárajte a spravujte geografické informácie s použitím podnikových geodatabáz, rastrových a mozaikových datasetov, tried prvkov, online máp, 3D vrstiev a ďalších zdrojov.
Zdieľajte svoj obsah vo forme online máp, inteligentných dátových vrstiev, analýz a služieb poskytujúcich geometrické prvky.

 

Naučte sa viac o administrácií a zdieľaní vašich geografickych dát

sprava_GIS_dat

ikona_podnikove_riesenie_arcgis

Podnikové riešenie

ArcGIS je podnikovým riešením, ktoré sa dokáže integrovať v prostredí vášho enterprise informačného systému.
Dokáže spravovať a zdieľať obrovský objem geografických dát s ľubovoľným počtom používateľov. Môžete ovládať bezpečnosť aprístup k informáciám a rozširovať svoj systém v prostredí lokálnej siete. Oživte vaše podnikové systémy novým spôsobom prostredníctvom ich integrácie s ArcGIS.

Naučte sa viac o podnikovom riešení ArcGIS

podnikove_riesenie_arcgis

ikona_volne_standardy

Podpora otvorených štandardov

GIS je aj o spolupráci – umožňuje vytváranie a použitie voľných systémov.
ArcGIS poskytuje komplexnú podporu štandardov pre prácu na počítači, webe a inteligentných zariadeniach v rámci celého systému.

Viac informácií o ArcGIS podpore pre OGC (Open Geospatial Consortium, Inc.) a KML (Keyhole Markup Language)

Zistite viac o podpore štandardov platformou ArcGIS

volne_standardy_ArcGIS

webOffice_logo
WebOffice

WebOffice je webový informačný systém, ktorý rozširuje ArcGIS Server o nástroje zvyšujúce produktivitu a umožňujúce integráciu s ostatnými enterprise systémami. Poskytuje mapy a informácie v rôznych formách tak, aby podporovali analýzy a rozhodovacie procesy v rámci celého podniku. Disponuje nástrojmi pre zber priestorových a vecných dát.

Viac informácií o Weboffice

web_office1