RIEŠENIA PRE SLUŽBY

Lepšie služby vašim zákazníkom a lepšie rozhodnutia pre vás

Sluzby_riesenia_banner

Obchod

Ako lepšie pochopiť potreby zákazníkov? Akým spôsobom je možné zvýšiť profit? Kde je najlepšie umiestniť prevádzku a kde je vhodné ju zrušiť? Pochopením geografickej informácie vo vašich dátach môžete dať vášmu biznisu vyšší zmysel. Inšpirujte sa príkladmi známych reťazcov ako napríklad Carrefour alebo Starbucks.

 

Viac o možnostiach v oblasti obchodu.

Bankovníctvo

Tak ako zákazníci majú v súčasnosti viac možností pri platbe, vy máte viac možností využiť ich priestorové informácie. Umiestnite nové pobočky, získajte viac zákazníkov a vyššie zisky. Priestorové analýzy poskytujú nový pohľad na riešenie množstva otázok a nástroje na efektívnejšiu prácu.

 

 

Viac o možnostiach v oblasti bankovníctva.

Poisťovníctvo

Poskytnite lepšiu starostlivosť vašim zákazníkom. Od pochopenia rizika až po pomoc zákazníkom po nešťastí. Mapovaním, analýzou a vizualizáciou poskytnite kvalitnejšie vyhodnotenie situácie, lepší servis a priestor pre zdravšie podnikanie.

 

 

Viac o možnostiach v oblasti poisťovníctva.

Nehnuteľnosti

Použite lepší pohľad na lokalitu aby ste pochopili faktory, ktoré reálne vedú k úspešnému vývoju viac ako 40 tisíc realitných agentúr vo svete. Buďte presnejší pri rozhodovacích procesoch, buďte úspešnejší vďaka lepšiemu vyhodnoteniu lokality nehnuteľnosti.

 

 

Viac o možnostiach v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami.

Video

Výroba

Vďaka globalizácií existujú nové rozvíjajúce sa trhy, ktoré môžu byť niekedy aj riskantné. Pomocou inteligentných máp vedia výrobcovia bezpečne a jednoducho zvýšiť svoj predaj, znížiť riziko a zlepšiť svoje rozhodovanie. Pomocou geoanalýz a dát viete nájsť nové vzorce, trendy a objaviť nové poznatky pre núkajúce sa obchodné príležitosti. Inšpirujte sa príkladmi známych výrobcov ako napríklad General Motors alebo Sisco.

 

Viac o možnostiach v oblasti výroby