ArcGIS Online (Organization) umožnuje už pred spustením analýzy skontrolovať koľko kreditov bude analýzou spotrebovaných:

  • Vo widgete pre konfigurovanie analýzy je tlačidlo „Show credits“.

To isté sa dá zistiť aj prostredníctvom API k týmto službám, pokiaľ by sa spúšťali z inej aplikácie.

Príklad:

  • Obohatenie polygónov roztriedených podľa PSČ o štatistické údaje z roku 2015 – pre jednotlivé vekové skupiny (0-14, 15-29, 30-44, 45-49,60+), vrátane hustoty populácie, bude stáť pre celé Slovensko 85 kreditov.

Na túto možnosť veľmi pekne a detailne upozorňoval Bernie Szukalski už minulé leto v článku, kde nezabudol uviesť aj na nové triky.