Čo nové priniesol Living Atlas v roku 2018?

Vektorové podkladové mapy prebehli 18 výraznými aktualizácie (zhruba v 3-týždňových cykloch), ktoré okrem iného priniesli aj:
– Nové štýly máp ako sú Charted Territory (podobný farebnej politickej mape sveta, ktorú si pamätáme ešte zo školských čias) alebo Oceans Basemap
Editor štýlov, ktorý umožňuje prispôsobiť si štýl vektorovej podkladovej mapy podľa svojich potrieb
– Vektorové vydanie OpenStreetMap podkladovej mapy (momentálne v beta prevedení)
– Prístup k starším verziám ortofotografickej podkladovej mapy (vyše 80 verzií za posledných 5 rokov)
– Aktualizované vrstvy s témou nadmorskej výšky

Viac sa dozviete v blogu Living Atlas Highlights in 2018