Nové používateľské typy, ktoré už v súčasnosti nájdete aj v prostredí Vašej ArcGIS Online organizácie prichádzajú aj do prostredia Portal for ArcGIS.

Podstata zmeny spočíva v transformácii doposiaľ využívaného modelu pomenovaných používateľov (Named User) na používateľské typy (User Types), ktoré lepšie škálujú možnosti priradenia GIS funkcionalít a aplikácií.

V marcovom release ArcGIS Enterprise 10.7 budete mať používateľské typy k dispozícii aj v prostredí Portal for ArcGIS a pre osvieženie informácií o užívateľských typoch si môžete k danej téme prečítať krátky prehľad.