Ak v aplikácii ArcMap kombinujete mapové vrstvy v rôznych súradnicových systémoch, aplikácia sa snaží zosúladiť zobrazenie vrstiev tak, aby sa zobrazovali priestorovo správne – vzájomne lícovali napr. rohy budov, hraničné/brehové čiary, výrazné bodové prvky v krajine a podobne.

 

Pri použití vrstiev v súradnicovom systéme S-JTSK03 (najmä vektorové vrstvy z tried prvkov ZB GIS®) sa niekedy takéto vrstvy nepodarí automaticky zosúladiť pre správne zobrazenie a pre spresnenie je potrebné použiť pomocné súbory (tzv. shift grid model) pre odstránenie nežiaducich posunov (odchýlok) na mape, dostupné na webovej stránke Geoportál-u GKÚ.

 

Postup krok-za-krokom, ako správne nastaviť systém ArcGIS Desktop pre správne zobrazenie vrstiev v súradnicovom systéme S-JTSK03 bez posunov, nájdete v tomto PDF dokumente.