Ak vytvárate webovú mapu so zobrazením bodových prvkov, môžete ich do mapy jednoducho vložiť pomocou CSV súboru, ktorý okrem hlavných atribútov obsahuje stĺpce so súradnícami týchto bodov.
Keďže okolitý svet sa mení rýchlo, objavuje sa otázka, ako sa vysporiadať s aktualizáciou takejto vrstvy v mape, ak nechceme CSV súbor opakovane namáhavo pripájať do mapy a nahrádzať tak jeho predchádzajúce verzie? Riešením je sprístupniť súbor na webovom serveri a v mape ho referencovať pomocou URL adresy. Týmto spôsobom dokáže webová mapa reflektovať zmeny v podkladových údajoch automaticky.
Dokonca si môžete nastaviť aj vlastný interval aktualizácie, napr. každých 5 minút.
Viac o tejto možnosti sa dozviete v ArcGIS blogu Authoring maps that auto-update using CSV files.